Услуги

Сондиране във всякакви терени

Вертикално сондране, целта на което е достигане на желания от клиента резултат, а именно достъпност до вода. Процеса изисква подходящо обурудване и квалифициран персонал с дългогодишен опит. Процеса се състой в откриване на вода и изследване на земните пластове, независимо от терена на който се намира бъдещият сондаж за вода. След установяване на необходимото количество вода се преминава към изграждане на самото хидротехническо съоражение. Благодарени на услугите ни, нашите клиенти получават сигурност относно задоволяването на тяхната потребност от вода. Това е и подходящ алтернативен източник на така жизнено важната потребност от вода но всеки от нас.