Услуги

Еърлифтно почистване

Почистване на сондажа, за адекватна и полезна експоатация.