Услуги

Оборудване на сондажи

Oборудване на вече изградния сондаж с необходимото за клиетнта оборудване, съобразено с параметрите на сондажа