Услуги

Хидрогеоложки проучвания

Тази услуга позволява установяването на размера на водните залежи и тяхното откриване в дълбочина. Съпътстващ процес и при строителството е хидрогеоложкото проучване, независимо дали ще се открива строителна площадка или вече има изградена инфраструктура. Проучванията на земните пластове дават информация относно здравината и спецификата на почвата върху, която ще се строи. Именно добре изследваната основа е жизнено важна за доброто и качествено строителство. Друго важно перо на това проучване е наличието на полезни изкопаеми чрез ядково сондиране.