Цени

Цените за изграждане на сондажи варират в диапазона 120-150лв/м.

Определящо при формирането на цената е дебелината и диаметъра на тръбите (140-160мм.)

В цената се включва:

- Пробиване до желаната от клиента дълбочина

- Проширяване на диаметъра на сондажа взависимост от изискванията на спецификата

- Доставка на PVC тръби и дребен добавъчен материал (двойно промит 4-6 мм)

- Полагане на PVC тръби

- Еърлифтно прочистване до изкарване на необходимата чистота на водата

PVC тръбите, които се ползват са сондьорски, фабрично нарязани.

- 140мм. с дебелина на стените 6,7мм

- 160мм с дебелина на стените 7,7мм

Необходимо е допълнително договаряне на цените за други диаметри на PVC тръбите, които клиента би желал.

Гаранция – Фирмата дава гаранции за здравината на изпълнението на услугата.

Фирмата предлага и допълнително обурудване на сонджния кладенец с пълна автоматика, спрямо изискванията на своите клиенти.

Цените за транспортните и изкопни дейности са по договаряне спрямо спецификата на работата.